Ūkis

Kaip išarti žemę plūgu?

Šis straipsnis skirtas tiems miestiečiams, kurie ant asfalto yra užaugę ir nė karto nelietė ir nebučiavo tikros lietuviškos kaimo žemelės,...

Pakinktų kaimo sodžiaus

Į Pakinktų kaimo tvartą gegužės 29d. atgabenta: 120 vištų, 34 gaidžiai, 55 ėriukai, 720 aukščiausios rūšies viščiukų, 230 kiaulių, 56...

Nesvyčiaus-Krygžgantų kaimo

Jo gerbiamam malonybei ponui K. D siunčiama produktų gabenimo ir gyvulių perskirstymo protokole tą reikalą atitinkanti ir verta ataskaita. Štai...